Samuel Brynolf

Människa vs Maskin

Interaktionen mellan människa och maskin i alla möjliga och omöjliga gränssnitt. Artificiell intilligens (AI) och metadiskussioner om vad som sker med människan när maskinen blir människolik. Ytterst sett är detta en filosofisk fråga: Vad är det att vara människa?