Samuel Brynolf

Innovation

Innovationsdriven tjänstedesign, principer för hur god innovation blir till och omvärldsbevakning.