Samuel Brynolf

Typografisk palett

Mål: Att med tiden flytta typsnitten i Nyfiken-på * -listorna, till Beprövade *…

Nyfiken-på serifer

Nyfiken-på sans-serifer

Kika på klassikerna ur Penguin books: Är det fler typsnitt än Sabon och Gill Sans representerade? Skärmdumpar på vissa av typsnitten ovan finns i slutet på detta inlägg.

Beprövade serifer

 • Georgia
  Version: Systemfont a la font-family: sans-serif;
 • Garamond
  Version: Garamond Premier Pro
 • Museo Slab
 • PT Serif
  Sägs fungera bra med PT Sans
 • Tisa

Beprövade monospace

 • Monaco
 • Droid Sans Monospace
  Version: Droid Sans Mono WGL
 • Consolas

Beprövade sans-serifer

 • Helvetica
  Version: Systemfont a la font-family: sans-serif;
 • Dagny
  Version: FF Dagny Web Pro
 • Railway
 • Asap
 • Ginger
 • Proxima Nova