Samuel Brynolf

Para typsnitt med Typegenious

Extern källa: Typegenious.com

Det här tycker jag är svårt: Att hitta bra komplement till ett redan valt typsnitt. Typegenious hjälper till: Utgå från ett typsnitt och få förslag på kombinationer, och hur de implementerats tidigare.