Samuel Brynolf

Favicon-generator med touchicons

Extern källa: favicomatic.com

Favic-o-matic generates the favicon, both .ico & .png, and the HTML code needed to make your website looks awesome on every browser and every device.

Edit 2016-03-04: Om du använder WordPress är detta inbyggt. Ladda upp en bild som har föreslagna mått i wp-admin > Utseende > Anpassa > Webbplatsens identitet så gör WP resten.