Samuel Brynolf

På väg upp ur vattenfallet: FrankenLean da Vinci

Hur ser ett projektupplägg ut för en arbetsgrupp som är vana att jobba enligt vattenfall—men vill närma sig en process som sker mer i iterationer? Som en kompromiss. Men ibland är en kompromiss i handen bättre än 20 loopar i skogen.

Den stora utmaningen för sådan arbetsgrupper är, i min erfarenhet, att hålla alla sysselsatta parallellt med så lite slacktid som möjligt. Är det roller som är strängt nischade är det i princip omöjligt, men det går iallafall att bli effektivare med en vaken produktionsledare. Förslaget till upplägg må vara en halvmesyr för den som ogillar att kompromissa, men ibland kan man inte lägga upp projektet precis som man själv vill.

Liten tuva välter ett lass aka snöbollseffekten av offert

Det absolut viktigaste sker dock innan projektgruppen ens kommer igång: offertskrivandet. Är offerten skriven så att leveransen är för detaljerad blir det alltid problem. Ringa istället in målbild och projektupplägget för att skapa tydlighet och trygghet för kunden:

Vi ska ta oss från punkt A till B.
Hur det bäst ska ske bekostas av en del av budgeten.
Den andra delen är till för produktion.

Jag är inte avundsjuk på den som skriver de här offerterna för det är ett konststycke i sig.

Förarbete: Vilka problem ska lösas? = Research

 1. Dela upp research på alla i teamet. Fördelningen går på de aspekter som intresserar och ligger nära den roll personen är van vid. En stor del av researchen är intervjuer med kund för att ha järnkoll på deras affär, utan förutfattade meningar eller problemformuleringar.
 2. Gå igenom alla insikter. Ena sedan teamet om vilka frågeställningar och utmaningar som är aktuella. Sätt ett/flera lösningskoncept. Vad saknas för att vidare sätta koncept? Ta med frågorna till workshop.
 3. Workshop med beställare: Agendan är att säkra vilka konceptidéer som ska testas och ställa konkurrerande koncept emot varandra.
 4. Arbeta igenom konceptförslagen ytterligare och skicka ett till kund för godkännande. Se till att det finns tydliga målbilder/mätpunkter etc så att konceptet är till nytta när designen sätts. Undvik ”Produkten ska kännas modern och göra så att saker säljs”. Ett koncept är själva beskrivningen för att ta sig i mål, inte målet i sig.

Proof of concept

Produktionen sker parallellt i två arbetsgrupper* och tre faser. Arbetsgrupperna sitter tillsammans så långt det är möjligt och visar upp för varann vad de gjort minst en gång per dag. Antingen för feedback eller bara för att visa hur långt varje individ kommit.

*Arbetsgrupp 1: Innehållsdesign + koncept
Arbetsgrupp 2: Formgivare

Fas 1—Ringa in känsla och innehåll

 • Innehållsdesign/Koncept -> Vilket innehåll ska finnas var / varför i applikationen?
  Leverans fas 1: Kravspec för innehållet som är relevant för applikationen. Aka vilka innehållsmoduler som behövs.
 • Formgivare: Magkänsla och atmosfär för formen tas fram.
  Leverans fas 1:
  Moodboards, utkast och skisser i massor från små moduler till templates. Fokusera kvantitet. Även ratade förslag sparas. Detta ska som helhet vara tillgängligt för hela teamet och diskuteras löpande.

Fas 2—Lös de viktigaste funktionerna

 • Innehållsdesign/Koncept ->  Skapar en wireframeliknande prototyp där struktur och navigation är fokus för test. Detaljnivån ska vara ganska hög för navigationen om den innefattar avancerad interaktion. Ta om möjligt fram skarpt innehåll för testerna i fas 3.
 • Formgivare -> Skapar innehållsmoduler i det manér som moodboardet satt tonen för och för att möta kravspecen från fas 1.

Fas 3—MVP-prototyp

Hela teamet är involverat i planering och utvärdering av tester. Bestäm vad som är viktigast för konceptet och testa detta på enklast möjliga sätt. Antaganden och gissningar om vad som är problematiskt från tidigare faser måste ha samlats in av produktionsledaren. Det är nu de formar en agenda för testningen. Fortsätt med näst viktigaste antagandet. Arbeta vidare så långt tidsplanen håller. Använd gärna innehållsmodulerna från fas 2 med skarpt innehåll.

Används html, css och js så lägg ribban på sådan nivå så att det i princip MÅSTE slängas senare. Skit i klassnamn och prestanda. Det ska gå snabbt att bygga och fatta beslut.

Insikter och antal prototyper efter fas 3 kan variera men håller så gott som alltid justeringar för hur konceptet tillämpas. Proof of concept-faserna som helhet fungerar ok att iterera på om man vill det men då fungerar de bäst som en fingervisning om arbetsordningen:

 • Fas 1: Våga backa och se helheten för att jobba sig in mot detaljerna i applikationen i er problemlösning.
 • Fas 2: Bli konkret fort. Använd skarpt innehåll. Avgränsa ett specifikt arbetsområde för iterationen så att bygget av en prototyp går snabbt.
 • Fas 3: Glöm inte att ha en agenda för testningen.

När teamet är trygga med att lösningen är så bra den kan bli kommer produktionen igång.

Produktion

Minst en utvecklare ska ha varit med i projektet från start. Detta är mycket viktigt eftersom produktionen ligger enligt klassiskt vattenfall. Denne leder övriga utvecklare med stöd av prototyperna och täta avstämmingar med Frankenlean da Vinci-teamet.