Samuel Brynolf

Hi-fi prototyper

Det här har tjatats in och ut. Men för min egen del—Jared Spool sammanfattade det hela väldigt bra i Shop Talk Show avsnitt 138:

Att prototypa har två syften:

  1. Att visa andra hur din idé ser ut
  2. Att visa för dig själv hur din idé ser ut (—det blev inte riktigt som jag tänkt mig?)

En prototyps nivå av detaljer ska återspegla hur långt man kommit i tankeprocessen — vad jag vill ha feedback på/validera. Exempel:

  • Är det kommunikationskoncept och flöden jag vill ha feedback på? Uteslut putsad form.
  • Har teamet kommit så långt i processen att det som kvarstår är look and feel—tillsätt riktig typografi, skarpt bildmaterial och färg.

Jag slipper mycket bekymmer om mina designavstämmingar med kund ligger på rätt nivå. Sitter inte grundläggande interaktioner kan den viktigaste feedbacken försvinna i färgdiskussioner. Självklart gäller principerna ovan även klickbara prototyper.