Samuel Brynolf

Reflows, prestanda och robusta skripts // Paul Irish

Det finns många sätt att behandla sitt render tree med kärlek, utöver vatten och samtal. Video av Paul Irish, frågetecken om requestAnimationFrame och inspel av John Resig angående DOM-manipulation.

Jag kollade upp intressanta stickspår via de källor som Paul Irish refererar till:

This means that if you take a bunch of DOM nodes and append them to a fragment then you can simply append the fragment to the document, instead (and achieve the same result – as if you had appended each node individually). I instantly smelled a possible performance improvement here. I investigated a little bit further and noticed that DocumentFragments support the cloneNode method, as well. This provides all the functionality that you need to highly-optimize your DOM insertion code.

—John Resig om DOM DocumentFragments

Artikeln ger blodad tand för de tips som ges angående javascript-optimering i Improving the performance of your HTML5-app av Malte Ubl.

Något som fortfarande är ett frågetecken för mig är om jag behöver använda requestAnimationFrame när jag låter CSS göra animationerna? Jag brukar använda javascript-event för att toggla klasser som har information om elementets olika states i CSS och använda transitions. Behöver jag ens RAF då?