Samuel Brynolf

Utvärdering av Origami

Efter att ha labbat med Origami kan jag besvara min tidigare fråga: Är Origami ett alternativ till prototyperna som kräver egna byggen i HTML, Css och Javascript?

  • Ja, om det som ska testas är det visuella gränssnittet baserat på en eller två vyer.
  • Nej, om det är logiktester som bygger på varierad användarinput och/eller om det är fler vyer som ska användas. Det blir fort rörigt.

Det bästa användarscenariot för Origami, utifrån min erfarenhet, är att beskriva/trimma animationer i specifika gränssnittsvyer. Quartz Composer gör en eller två vyer riktigt bra, men blir fort rörigt och krångligt när flera lager av logik ska in—även med Origami installerat.

Jag har beskrivit Origami här för den som är intresserad. Bakgrunden till min frågeställning är bloggade jag här.