Samuel Brynolf

Visualisera data, designa med data

Att visualisera data kräver sin hen, för att resultatet både ska vara praktiskt och kunna fungera visuellt. Brian Suda har en bok på ämnet som jag rekommenderar, A Practical Guide to Designing with Data.

Här kommer en rad länkar som på sitt sätt ger ytterliggare principer/formexempel för att hantera data visuellt. Tack till Stefan Geens och Samuel Svensson för länktips.

A sparkline is a small intense, simple, word-sized graphic with typographic resolution. Sparklines mean that graphics are no longer cartoonish special occasions with captions and boxes, but rather sparkline graphic can be everywhere a word or number can be: embedded in a sentence, table, headline, map, spreadsheet, graphic. From Edward Tufte’s book Beautiful Evidence.

—Edward Tufte, Sparkline Theory: http://www.edwardtufte.com/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=0001OR

mem:o:

http://carolineandyoung.com/memo/
http://techcrunch.com/2013/09/12/ipad-app-memo-is-a-simple-data-visualization-tool-for-design-lovers/

Raphael.js:

http://raphaeljs.com/github/dots.html
http://raphaeljs.com  

d3.js:

http://d3js.org
http://bl.ocks.org/mbostock/4063318
http://trends.truliablog.com/2011/09/house-hunter-by-day-not-so-much-after-midnight/
http://neuralengr.com/asifr/journals/