Samuel Brynolf

Unicode-symboler i CSS-pseudo element—Evotech.net

Extern källa: Named html entities in numeric order

Skapa element eller lägg till text, siffor, font-ikoner etc innan eller efter ett annat objekt. Vanliga unicode-symboler kan också användas. Säg att du vill använda ett riktigt tankestreck () istället för fuskvarianten () så fungerar inte vanliga ”—” för pseudo-elementen. Däremot fungerar ”\2014” alldeles utmärkt. Exempel:

p:before { content:”\—”;} Fungerar inte.
p:before { content:”\2014″;} Fungerar

Denna länk som listar hur många unicode-symboler som helst. Titta i kolumnen ”ISO in CSS content” för att få rätt input till pseudo-element.

Mer resurser

Pseudo element roundup av Chris Coyier visar en rad olika användingsområden för pseudo-elementen :before och :after, utöver de mest självklara.

Evotech.net/blog—Estelle Weyls skrev artikeln som länkas.