Samuel Brynolf

Använd inte ordet design

Det är ett luddigt ord och för en ovan beställare betyder det ofta pynt. ”Få det att se lite designat ut”. Frågan är om ens vi som arbetar med digitala produkter är överens om vad vi lägger i ordet design?

Det finns oceaner av betydelser av design, där formelemeten och typografi kan vara en del. Lägg till interaktionsdesign, UX, IA, koncept… Ordet ”design” innefattar summan av detta som är mer än delarna.

Vilket gör att ordet säger för lite om vad som görs eller betalas för, när man pratar om design. Alla har en egen tolkning av ordet.

”…också lägger vi på lite design på de där wireframesen…”

Hatuttryck under produktion

Vad är problemet, det är ju bara ett ord?

  1. Det är en arbetstitel för många. Vad gör en designer? Något mer än sminkar en gris och tapetserar färdiga väggar?
  2. Kunden tror att de ska stämma av pynt på ”designmötet” och förstår inte konsekvenserna av sina beslut.
  3. Vi kallar olika faser i produktionen för olika saker. En av dem är ”designfasen”. Återigen degraderas ordet från att ha med koncept, strategi och säljflöden att göra – där pengarna och de viktiga besluten fattas. När dessa är fattade kommer oftast ”designfasen” sist.

Jag ska sluta använda ordet design. Menar man typografera, formge, planera IA eller gränssnitta runda hörn ska jag försöka säga det istället. Inte minst för kundens skull, men också för att ingen ska tro att det är tapetsering vi designers gör.

Bättre ord för design när man egentligen menar det visuella lagret på en produkt är:

  • Form/formge
  • Lösa/lösningen
  • Visuell känsla
  • ”Typografi och bildmaner”
  • Läsupplevelsen
  • Gränssnittet
  • Atmosfär

Exempel:

Språk och ordval både skapar tankesätt som styr våra val—och avslöjar dem. Jämför

”Lägg på lite design på de här vajjerfrejmsen”

med

”…konceptet behöver visualiseras. Utgå från wireframes och gör produkten levande…”

Ovan är egentligen olika sätt att formulera samma sak i konkret output. Men språk och namn är makt som påverkar tankar och ytterst det sätt vi samarbetar på inom teamet. De olika formuleringarna ger mig två olika bilder av hur viktig uppgiften är, ytterst att man kan ta betalt för denna vikt och indirekt statusen för den som gör arbetet.

Edit 2016-02-29

När vi låter ordet vara övergripande och beskriva processer och flöden för att lösa problem, är det en annan sak. Lyssna en bit in på Ux-podden: (avsnitt) Tvåtusensexton så förstår du vad jag menar. Men fortfarande: Vi måste vara specifika när det går.