Samuel Brynolf

Den ”brandande” toppytan

Den där ytan som tar 45% av startsidans yta? Och puffar för ett varusegment som står för 1% av affären totalt?

Se det ur besökarens perspektiv. Om man tror att hela upplevelsen av besöket är det mest ”brandande” man kan ge sin kund, vad kan man bättre göra med 45% av startsidan?