Samuel Brynolf

Samma bild men olika färger i olika browsers

Vi hade lite problem med vår logotyp på nya sajten — olika färg i olika browsers. Det handlar om färgprofiler som sparas ut med bilden från Photoshop, och hur varierande stöd för detta i browsers krånglar till det. Resurslänkar för att lösa dylika problem:

css-tricks.com/color-rendering-difference-firefox-vs-safari/
www.usabilitypost.com/2008/07/30/photoshop-color-profiles-for-web-images/
www.stevemullencreative.com/words/browser_color_profiles.php